Dvojstĺpová transformačná stanica

1,00 

Max: 35kV, 630kVA