Pás pre podpory konzol J 85x200mm

1,00 

Typ stožiara: J1x6 až 10kN

axbxv

85x200x110

Hmotnosť: 2,357 kg