Pás pre podpory konzol J 85x250mm

1,00 

Typ stožiara: J1x6 až 10kN

axbxv

85x250x135

Hmotnosť: 2,822 kg