Automatická spojka pre vodič AlFe 25/4-35AlFe6

1,00 

typ spojky: ASAP-1

vodič typu: 25/4-35AlFe6

priemer vodiča: 6,72-8,4 mm

Farebné označenie: oranžovo-červené