Automatická spojka pre vodič AlFe 70/11-70/3

1,00 

typ spojky: ASAP-2B

vodič typu: 70/11-70/3

priemer vodiča: 12,-13,2 mm

Farebné označenie: čierne