Realizácie

Počas nášho pôsobenia na slovenskom aj zahraničnom trhu sme realizovali množstvo projektov pri ktorých sme riešili množstvo či už technických, administratívnych, legislatívnych ba dokonca aj logistických problémov čo nám zabezpečilo množstvo skúseností vďaka ktorým vieme úspešne predchádzať opätovnému vzniknutiu obdobných nepríjemností.

Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia v mestskej štvrti Vrahovice v Prostějove

september/október 2019

-výmena betónových jestvujúcich podperných bodov
– prekládka časti vedenia do zeme
-nová kiosková trafostanica
-demontáž jestvujúcej priehradovej trafostanice
-rekonštrukcia NN distribučnej siete

Horná Breznica – Zubák – rekonštrukcia VN vzdušného vedenia

jún/júl 2019

-výmena betónových a drevených podperných bodov
-demontáž priehradových stožiarov
-demontáž a montáž VN vzdušného vedenia
-výmena úsekového odpojovača

Lučenec – rekonštrukcia VN vzdušného vedenia

máj 2019

-rekonštrukcia ponad záhradkársku osadu
-výmena jestvujúcich podperných bodov
-montáž priehradového stožiara
-výmena VN vzdušného vedenia

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ
Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér

0917 991 526, martinka@enerline.sk 

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV
Bc. Jozef Torda
projektmanažer/ príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

projektant@enerline.sk 

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

MAJSTER STAVEBNEJ PRÍPRAVY
Rudolf Haviar
príprava stavebnej časti

0917 991 527, majster@enerline.sk 

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

haviarova@enerline.sk

KOORDINÁCIA EXTERNÝCH DODÁVOK

celko@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932