Enerline, s.r.o.

  • Výstavba elektrodistribučných vedení VN / NN
  • Realizácia elektrických prípojok NN/VN

Naše služby

Trafostanice a rozvodne

Stožiarové, kioskové, objektové

Distribučné vedenia / rozvody

Vzdušné, zemné NN/VN

Elektrické prípojky NN / VN

Priemysel, domy, stroje

Manipulačná technika

Valník s HR, plošina, bager, V3S

Predaj materiálu

Prenájom náradia a príslušenstva

O nás

Naša spoločnosť sa zameriava najmä na realizáciu distribučných vedení, trafostaníc a rozvodní, elektrických prípojok NN/VN, napojenie objektov alebo strojov či zariadení na elektrickú energiu na území Slovenskej a Českej republiky. Na slovenskom trhu pôsobíme už od roku 2002 pod značkou Jozef Torda Elektroinštalácie a až od roku 2012 pod značkou Enerline, s.r.o. V roku 2019 sme sa stali partnerom v oblasti elektro montáži v Českej republike.

 ReALIZÁCIA developerských projektov – prekvalifikovaný dodávateľ SSD, a.s.

Enerline, s.r.o ako zmluvný partner SSD, a.s. a prekvalifikovaná spoločnosť na realizáciu predmetných stavieb ponúka záujemcom okrem dodávky projektovej dokumentácie a kompletnej inžinierskej činnosti aj realizáciu stavby na kľúč .