Trafostanice

Dodávka, montáž, oprava, rekonštrukcia, prevádzka, servis.

Zameriavame sa predovšetkým na dodávku a montáž stožiarových trafostaníc. Samozrejme dodávame aj kioskové a objektové vrátane lôžka, uzemnenia, VN prípojky, či vyvedenia výkonu na všetkých napäťových hladinách.

Komplexné služby

Čo sa objektových trafostaníc týka, ponúkame okrem dodávky samotného objektu aj výstavbu či úpravy stavebnej časti:

  • dodávky objektu trafostanice a rozvodne
  • správa a prevádzka VTZ trafostaníc a rozvodní VN/NN
  • kompletnú výbavu od VN rozvádzača cez transformátor
  • NN rozvádzače
  • meranie, riadenie,  signalizáciu
  • certifikáty o zhode, odborná a technická dokumentácia
  • až po vybavenie prvkami BOZP
Z

Správa a prevádzka

Okrem dodávky a výstavby trafostaníc ponúkame našim klientom aj následnú správu, prevádzkovanie a zmluvnú údržbu vrátane kompletnej dokumentácie pre uvedenie zariadenia do prevádzky. Viac informácií …

Montujeme na Slovensku aj v zahraničí

Montujeme nielen na Slovensku ale aj v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a Rakúsku. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EU, prípadne mimo EU.