Referencie 2019

Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia v mestskej štvrti Vrahovice v Prostějove

 • výmena betónových jestvujúcich podperných bodov
 • prekládka časti vedenia do zeme
 • nová kiosková trafostanica
 • demontáž jestvujúcej priehradovej trafostanice
 • rekonštrukcia NN distribučnej siete

Horná Breznica – Zubák – rekonštrukcia VN vzdušného vedenia

 • výmena betónových a drevených podperných bodov
 • demontáž priehradových stožiarov
 • demontáž a montáž VN vzdušného vedenia
 • výmena úsekového odpojovača

Lučenec – rekonštrukcia VN vzdušného vedenia

 • rekonštrukcia ponad záhradkársku osadu
 • výmena jestvujúcich podperných bodov
 • montáž priehradového stožiara
 • výmena VN vzdušného vedenia

Stavba VN prípojky a trafostanice v Tornali

 • montáž vzdušného VN vedenia
 • nová stožiarová jednostĺpová trafostanica
 • nový rozvádzač trafostanice

Hodnotenie klientov

“Presné dodržanie harmonogramu a vizuálne úhľadné prevedenie všetkých zapojení. Čistota na pracovisku a terén po ukončení uvedený do lepšieho stavu ako bol pôvodne. Veľká spokojnosť s profesionálnym prístupom vedúceho montáží.”

František Duraj

projektový manažér, SSD, a.s.

“Vysoká spokojnosť s odborným prístupom celého realizačného tímu. Veľmi dobré technické vybavenie a bezproblémové zvládnutie montáže v pomerne zlých terénnych aj poveternostných podmienkach. Bezproblémová komunikácia s dodávateľom.”

Ing. Michal Zajaček

projektový manažér, SSD, a.s.

“Kvalitné prevedenie montáže a detailné dodržanie pracovného postupu. Výstup vzhľadovo odpovedajúci katalógovým fotkám. Priebežné riešenie problémov vznikajúcich počas realizácie. Dodanie diela v kratšom čase ako bol stanovený.”

Ing. Matej Riška

projektový manažér, SSD, a.s.