Referencie 2019

Rekonštrukcia VN vzdušného vedenia v mestskej štvrti Vrahovice v Prostějove

 • výmena betónových jestvujúcich podperných bodov
 • prekládka časti vedenia do zeme
 • nová kiosková trafostanica
 • demontáž jestvujúcej priehradovej trafostanice
 • rekonštrukcia NN distribučnej siete

Horná Breznica – Zubák – rekonštrukcia VN vzdušného vedenia

 • výmena betónových a drevených podperných bodov
 • demontáž priehradových stožiarov
 • demontáž a montáž VN vzdušného vedenia
 • výmena úsekového odpojovača

Lučenec – rekonštrukcia VN vzdušného vedenia

 • rekonštrukcia ponad záhradkársku osadu
 • výmena jestvujúcich podperných bodov
 • montáž priehradového stožiara
 • výmena VN vzdušného vedenia

Stavba VN prípojky a trafostanice v Tornali

 • montáž vzdušného VN vedenia
 • nová stožiarová jednostĺpová trafostanica
 • nový rozvádzač trafostanice