Verejné osvetlenie

Projekcia / návrh, realizácia, oprava / modernizácia, servis.

V rozsahu našich služieb poskytujeme:

  • bežnú údržbu verejného osvetlenia
  • oprava a výmena svietidiel
  • oprava káblových porúch a zabezpečenie zemných prác
  • obhliadka skríň RVO (rozvádzač verejného osvetlenia)
  • riešenie havarijných situácií
  • oprava a výmena svietidiel. Ide o odstraňovanie porúch a iných nedostatkov v súvislosti s kvalitou svetla.
  • opravy stĺpov verejného osvetlenia

Komplexné riešenie od ENERLINE, s.r.o. zahŕňa vypracovanie technického návrhu, výstavbu, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

Ponúkame komplexné a systémové riešenia v oblasti verejného osvetlenia. Naše služby zahŕňajú odborné poradenstvo, výstavby verejného osvetlenia na kľúč, modernizáciu verejného osvetlenia vrátane následnej správy a údržby. Nami realizovaná modernizácia a kompletná profesionálna  starostlivosť o vaše osvetlenie vám zaistia nielen zníženie poruchovosti a finančných nákladov, ale aj minimalizujú vaše starosti so zabezpečením každodennej prevádzky.

Firma ENERLINE , s.r.o. poskytuje svoje služby mestám a obciam na Slovensku, ktoré majú záujem o budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, o rozšírenie osvetľovacej sústavy v doposiaľ neosvetlených častiach a následne správu a servis.

Z

Vieme sa dohodnúť aj na ďalších službách podľa Vašich požiadaviek

Bežná údržba verejného osvetlenia

Ide o preventívnu kontrolu jednotlivých prvkov verejného osvetlenia a následnú opravu alebo výmenu poruchových častí.