Distribučné rozvody 

Elektrické vedenia budované podľa zákona o energetike 251/2012 Z.z.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je výstavba elektrických distribučných vedení či už zemných, alebo vzdušných v napäťových hladinách NN, VN, alebo VVN určených primárne na verejnú distribúciu elektrickej energie, budovaných podľa osobitného predpisu a to zákon o energetike 251/2012 Z.z. V tomto odvetví vieme distribučným spoločnostiam ponúknuť komplexné služby stavieb na „kľúč“. Naša spoločnosť ako jediná svojho druhu spĺňa všetky potrebné podmienky a kritéria nielen v oblasti elektrotechnických oprávnení ale aj v environmentálnej oblasti čo sa týka oprávnenia udeľovaného ministerstvom životného prostredia MŽPSR na manipuláciu s nebezpečným odpadom a v neposlednej rade sme oprávnená spoločnosť vykonávať geodetické a kartografické úkony.

Naša spoločnosť priamo disponuje všetkou technikou potrebnou na výstavbu akéhokoľvek typu distribučných rozvodov a to aj v tých najnáročnejších terénoch.

Naši pracovníci sú pravidelne preškoľovaní na všetky štandardne používané systémy ako napríklad:

– Systém pre izolované VN vzdušné vedenia PAS
– Systém pre izolované NN vzdušné vedenia Ensto – Retilens
– Systém pre izolované závesné VN káblové vedenie Distri
– Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Cellpak
– Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Tyco

Okrem vyššie menovaných samozrejme montujeme všetky ostatné systémy podľa štandardov príslušných distribučných spoločností.

Priamo alebo prostredníctvom tretích osôb spolupracujeme s výrobcami:

– Ensto
– Esta
– Elektrovod
– SEG
– Elba
– Tyco
– Eltech – Cellpak

Je samozrejmosťou že zmienené komponenty nielenže montujeme ale ich vieme v prípade záujmu aj operatívne dodať v požadovanom množstve a to priamo či už od výrobcov, alebo dovozcov a to nielen na Slovensku ale aj v Poľsku, Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku a Ukraine. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EU, prípadne mimo EU.

Hlavné partnerské spoločnosti 

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ
Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér

0917 991 526, martinka@enerline.sk 

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV
Bc. Jozef Torda
projektmanažer/ príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

projektant@enerline.sk 

MAJSTER STAVEBNEJ PRÍPRAVY
Rudolf Haviar
príprava stavebnej časti

0917 991 527, majster@enerline.sk 

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

haviarova@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932