Distribučné rozvody 

Elektrické vedenia budované podľa zákona o energetike 251/2012 Z.z.

Výstavba distribučných sietí podľa podmienok SSD, a.s.

Žiaden projekt nie je príliš veľký ani príliš malý

Hlavným zameraním našej spoločnosti je výstavba elektrických distribučných vedení či už zemných, alebo vzdušných v napäťových hladinách NN, VN, alebo VVN určených primárne na verejnú distribúciu elektrickej energie, budovaných podľa osobitného predpisu a to zákon o energetike 251/2012 Z.z. V tomto odvetví vieme distribučným spoločnostiam ponúknuť komplexné služby stavieb na „kľúč“. Naša spoločnosť ako jediná svojho druhu spĺňa všetky potrebné podmienky a kritéria nielen v oblasti elektrotechnických oprávnení ale aj v environmentálnej oblasti čo sa týka oprávnenia udeľovaného ministerstvom životného prostredia MŽPSR na manipuláciu s nebezpečným odpadom a v neposlednej rade sme oprávnená spoločnosť vykonávať geodetické a kartografické úkony.

Naša spoločnosť priamo disponuje všetkou technikou potrebnou na výstavbu akéhokoľvek typu distribučných rozvodov a to aj v tých najnáročnejších terénoch.

Naši pracovníci sú pravidelne preškoľovaní na všetky štandardne používané systémy ako napríklad:

– Systém pre izolované VN vzdušné vedenia PAS
– Systém pre izolované NN vzdušné vedenia Ensto – Retilens
– Systém pre izolované závesné VN káblové vedenie Distri
– Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Cellpak
– Ukončovacie a spojovacie káblové súbory Tyco

Okrem vyššie menovaných samozrejme montujeme všetky ostatné systémy podľa štandardov príslušných distribučných spoločností.

Priamo alebo prostredníctvom tretích osôb spolupracujeme s výrobcami:

– Ensto
– Esta
– Elektrovod
– SEG
– Elba
– Tyco
– Eltech – Cellpak

Je samozrejmosťou že zmienené komponenty nielenže montujeme ale ich vieme v prípade záujmu aj operatívne dodať v požadovanom množstve a to priamo či už od výrobcov, alebo dovozcov a to nielen na Slovensku ale aj v Poľsku, Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku a Ukraine. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EU, prípadne mimo EU.

Mobilný kontakt:

+421 905 935 349

Poruchová služba 24h:

+421 917 991 526

Hlavné partnerské spoločnosti 

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ
Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér

0917 991 526, martinka@enerline.sk 

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV
Bc. Jozef Torda
projektmanažer/ príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

projektant@enerline.sk 

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

MAJSTER STAVEBNEJ PRÍPRAVY
Rudolf Haviar
príprava stavebnej časti

0917 991 527, majster@enerline.sk 

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

haviarova@enerline.sk

KOORDINÁCIA EXTERNÝCH DODÁVOK

celko@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932