Referencie 2020

Rekonštrukcia trafostanice a výmena vedenia ponad Vážsky kanál v Ilave

  • kompletná rekonštrukcia 4-stĺpovej trafostanice
  • preizolovanie existujúcich stožiarov
  • výmena holého vedenia za izolované

Rekonštrukcia VN vedenia s pomocou kráčajúceho bagra v Nesluši

  • rekonštrukcia VN vzdušného vedenia v ťažko dostupnom teréne
  • výmena existujúcich drevených podperných bodov za betónové
  • výmena holého vedenia za izolované
  • zníženie ochranného pásma VN vedenia