Referencie 2020

Rekonštrukcia trafostanice a výmena vedenia ponad Vážsky kanál v Ilave

  • kompletná rekonštrukcia 4-stĺpovej trafostanice
  • preizolovanie existujúcich stožiarov
  • výmena holého vedenia za izolované

Rekonštrukcia VN vedenia s pomocou kráčajúceho bagra v Nesluši

  • rekonštrukcia VN vzdušného vedenia v ťažko dostupnom teréne
  • výmena existujúcich drevených podperných bodov za betónové
  • výmena holého vedenia za izolované
  • zníženie ochranného pásma VN vedenia

Hodnotenie klientov

“Presné dodržanie harmonogramu a vizuálne úhľadné prevedenie všetkých zapojení. Čistota na pracovisku a terén po ukončení uvedený do lepšieho stavu ako bol pôvodne. Veľká spokojnosť s profesionálnym prístupom vedúceho montáží.”

František Duraj

projektový manažér, SSD, a.s.

“Vysoká spokojnosť s odborným prístupom celého realizačného tímu. Veľmi dobré technické vybavenie a bezproblémové zvládnutie montáže v pomerne zlých terénnych aj poveternostných podmienkach. Bezproblémová komunikácia s dodávateľom.”

Ing. Michal Zajaček

projektový manažér, SSD, a.s.

“Kvalitné prevedenie montáže a detailné dodržanie pracovného postupu. Výstup vzhľadovo odpovedajúci katalógovým fotkám. Priebežné riešenie problémov vznikajúcich počas realizácie. Dodanie diela v kratšom čase ako bol stanovený.”

Ing. Matej Riška

projektový manažér, SSD, a.s.