Elektrické prípojky

Napojenie objektov, strojov či zariadení na elektrickú energiu.

Čo sa elektromontážnych činností týka tak popri distribučných rozvodoch v súkromnom sektore sa orientujeme najmä na elektrické prípojky, a to či už ide o rodinné domy, bytovky, chaty, rôzne priemyselné či podnikateľské objekty, alebo celé priemyselné parky. Túto službu ponúkame aj vo forme iba montáže zariadenia, alebo komplet vrátane inžinierskych činností, zjednodušene “ na kľúč „. Okrem elektrického vedenia je v našej ponuke aj samotné odovzdávacie zariadenie a to už či ide o malý elektromerový rozvádzač, alebo celú trafostanicu.

Samozrejme nie len zemné ako na ilustračnom obrázku káblami CYKY či AYKY, ale aj vzdušné a to či už závesným AYKY-Z, alebo samonosným AES ,či Retilens káblom, ale aj holým, alebo izolovaným NN alebo VN vedením AlFe alebo PAS vrátane dodávky a výstavby či už drevených, alebo betónových stĺpov.

 

Ponúkame služby vo všetkých fázach procesu:

– poradenské služby už od vypísania žiadosti príslušnej distribučnej spoločnosti

– príprava projektovej dokumentácie

– územné a stavebné konanie

– služby stavbyvedúceho, či stavebného dozora

– samotnú realizácie

– všetky potrebné dokumenty a revízie

– kolaudáciu a uvedenie do prevádzky

 

 

Ak už máte projekt spracovaný a máte záujem priamo o realizáciu, stačí nás len kontaktovať, zaslať projektovú dokumentáciu a my Vám vypracujeme cenovú ponuku a predbežný harmonogram, alebo základné termíny možnosti začiatku realizácie a jej ukončenia.

 

Výpis lokalít v ktorých primárne poskytujeme naše služby v oblasti výstavby elektrických prípojok NN/VN

– Považská Bystrica
– Púchov
– Ilava
– Prievidza
– Trenčín
– Bytča
– Žilina
– Turčianske Teplice
– Martin

Po dohode vieme naše služby samozrejme ponúknuť v rámci celého Slovenska. 

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ
Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér

0917 991 526, martinka@enerline.sk 

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV
Bc. Jozef Torda
projektmanažer/ príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

projektant@enerline.sk 

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

MAJSTER STAVEBNEJ PRÍPRAVY
Rudolf Haviar
príprava stavebnej časti

0917 991 527, majster@enerline.sk 

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

haviarova@enerline.sk

KOORDINÁCIA EXTERNÝCH DODÁVOK

celko@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932