Elektrické prípojky

Napojenie objektov, strojov či zariadení na elektrickú energiu.

Čo sa elektromontážnych činností týka tak popri distribučných rozvodoch v súkromnom sektore sa orientujeme najmä na elektrické prípojky, a to či už ide o rodinné domy, bytovky, chaty, rôzne priemyselné či podnikateľské objekty, alebo celé priemyselné parky. 

Z

Samostatná montáž aj služba na "kľúč"

Služby ponúkame aj vo forme iba montáže zariadenia, alebo komplet vrátane inžinierskych činností, zjednodušene “ na kľúč „. Okrem elektrického vedenia je v našej ponuke aj samotné odovzdávacie zariadenie a to už či ide o malý elektromerový rozvádzač, alebo celú trafostanicu.
a

Široká škála technických riešení

Samozrejme montujeme nie len zemné vedenia káblami CYKY či AYKY, ale aj vzdušné a to či už závesným AYKY-Z, alebo samonosným AES, či Retilens káblom, ale aj holým, alebo izolovaným NN alebo VN vedením AlFe alebo PAS vrátane dodávky a výstavby či už drevených, alebo betónových stĺpov.

Ponúkame služby vo všetkých fázach procesu:

 • poradenské služby už od vypísania žiadosti príslušnej distribučnej spoločnosti
 • príprava projektovej dokumentácie
 • územné a stavebné konanie
 • služby stavbyvedúceho, či stavebného dozora
 • samotnú realizácie
 • všetky potrebné dokumenty a revízie
 • kolaudáciu a uvedenie do prevádzky
i

Cenová ponuka a termíny

Ak už máte projekt spracovaný a máte záujem priamo o realizáciu, stačí nás len kontaktovať, zaslať projektovú dokumentáciu a my Vám vypracujeme cenovú ponuku a predbežný harmonogram, alebo základné termíny možnosti začiatku realizácie a jej ukončenia

Lokality, pre poskytovanie našich služieb

Priemyselné objekty a komerčné zakázky

Montujeme nielen na Slovensku ale aj v Poľsku, Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku a Ukraine. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EU, prípadne mimo EU.

Rodinné domy a rezidenčné zakázky

 

Primárne poskytujeme naše služby v oblasti výstavby elektrických prípojok NN/VN v nižšie uvdených lokalitách. Po dohode vieme naše služby samozrejme ponúknuť v rámci celého Slovenska. 

 • Považská Bystrica
 • Púchov
 • Ilava
 • Prievidza
 • Trenčín
 • Bytča
 • Žilina
 • Turčianske Teplice
 • Martin

Vybrané realizácie

Trafostanica Svrčinovec

Vysokonapäťová prípojka a trafostanica pre napájanie staveniska obchvatu Svrčinovec. Odbočenie z priebežného distribučného vedenia SSD, a.ss

VN vedenie Belá

Rekonštrukcia vysokonapäťového vedenia SSD, a.s. medzi obcami Belá a Vyšné Kamence, vrátane demontáže pôvodného vedenia.

Súčasťou rekonštrukcie bola aj čiastočná prekládka mimo zastavaného územia obce Vyšné Kamence.

DS Záskalie

Rozšírenie a posilnenie distribučnej siete v lokalite s novostavbami. Zahustenie novej distribučnej trafostanice a pripojenie nových odberných miest.

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ

Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér / stavbyvedúci
0917 991 526, martinka@enerline.sk

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV

Bc. Jozef Torda
Projektový manažér / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

beres@enerline.sk, projektant@enerline.sk

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

Katarína Tančárová
0917 991 527, tancarova@enerline.sk

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932