Elektrické prípojky NN/VN

Komplexné služby : návrh, inžinierska činnosť, montáže, rekonštrukcia, oprava – bez obmedzenia napätia ( NN, VN).

 

  • poradenské služby už od vypísania žiadosti príslušnej distribučnej spoločnosti
  • príprava projektovej dokumentácie
  • územné a stavebné konanie
  • služby stavbyvedúceho, či stavebného dozora
  • samotnú realizáciu
  • všetky potrebné dokumenty a revízie
  • kolaudáciu a uvedenie do prevádzky
  • revízie elektrických zariadení (východiskové, periodické, mimoriadne)
  • zmluvná údržba el. zariadení vo verejných inštitúciách a priemyselných parkoch

Obráťte sa na nás s Vaším zámerom a my ho pre Vás spracujeme do technického návrhu a následne do odpovedajúcich stupňov projektovej dokumentácie, zariadime stavebné povolenie, dodávku a realizáciu diela, revízie a ostatné skúšky, kolaudáciu a uvedenie do trvalej prevádzky.

Z

Samostatná montáž aj služba na "kľúč"

Služby ponúkame aj vo forme samostatnej montáže zariadenia, alebo komplet vrátane inžinierskych činností, zjednodušene “ na kľúč „. Okrem elektrického vedenia je v našej ponuke aj dodávka odovzdávacieho zariadenia a to už či ide o malý elektromerový rozvádzač, alebo celú trafostanicu.

a

Široká škála technických riešení

Samozrejme montujeme nie len zemné vedenia káblami, ale aj vzdušné a to ako na drevených a betónových stĺpoch, tak aj na priehradových stožiaroch.

i

Cenová ponuka a termíny

Ak už máte projekt spracovaný a máte záujem priamo o realizáciu, stačí nás len kontaktovať, zaslať projektovú dokumentáciu a my Vám vypracujeme cenovú ponuku a predbežný harmonogram, alebo základné termíny možnosti začiatku realizácie a jej ukončenia.

Technické vybavenie

Naša spoločnosť priamo disponuje všetkou technikou potrebnou na výstavbu akéhokoľvek typu distribučných rozvodov a to aj v tých najnáročnejších terénoch.

Lokality, pre poskytovanie našich služieb

Priemyselné objekty a komerčné zakázky

Montujeme nielen na Slovensku ale aj v Poľsku, Maďarsku, Čechách, Nemecku, Rakúsku a Ukraine. V prípade záujmu vieme naše služby poskytovať aj v ostatných krajinách EU, prípadne mimo EU.

Rodinné domy a rezidenčné zakázky

Primárne poskytujeme naše služby v oblasti výstavby elektrických prípojok NN/VN v lokalitách Trenčianskeho a Žilinského kraja. Po dohode vieme naše služby samozrejme ponúknuť v rámci celého Slovenska.