Technika

Dopravná a manipulačná technika aj do ťažkého terénu.

Mechanizácia je nevyhnutnou súčasťou realizácie akýchkoľvek distribučných rozvodov, elektrických prípojok, verejného osvetlenia či priemyselných silnoprúdových rozvodov. Ak nič iné tak treba aspoň doviezť materiál na miesto realizácie, nech je kdekoľvek. Či už v centre mesta, alebo hlboko v horách.

Avia D120-185

Dopravné náklady 1,2€/km
Práce hydraulickým ramenom 22€/hod
Práca s pracovným košom 22€/hod (výškový dosah 14m)
Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť
Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou.
Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH

Praga V3S M2

Dopravné náklady 2€/km
Dopravné náklady v teréne 25€/hod
Práce hydraulickým ramenom 27€/hod
Práca s pracovným košom 27€/hod (výškový dosah 14m)
Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť
Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou.
Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH

Praga V3S M1

Dopravné náklady 2€/km
Dopravné náklady v teréne 25€/hod
Práce hydraulickým ramenom 25€/hod
Práca s pracovným košom 25€/hod (výškový dosah 12m)
Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť
Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou.
Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH

Takeuchi TB219

Dopravné náklady 1,2€/km
Dopravné náklady v teréne 25€/hod
Podkop 30, 40, 60 zubová lopata 21€/hod
Svahovacia lopata 100 výklopná 21€/hod
Kladivo búracie 70kg 33€/hod
Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť
Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou.
Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ
Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér

0917 991 526, martinka@enerline.sk 

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV
Bc. Jozef Torda
projektmanažer/ príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

projektant@enerline.sk 

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

MAJSTER STAVEBNEJ PRÍPRAVY
Rudolf Haviar
príprava stavebnej časti

0917 991 527, majster@enerline.sk 

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby

0905 935 349, torda@enerline.sk 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

haviarova@enerline.sk

KOORDINÁCIA EXTERNÝCH DODÁVOK

celko@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932