Technika

Dopravná a manipulačná technika aj do ťažkého terénu.

Mechanizácia je nevyhnutnou súčasťou realizácie akýchkoľvek distribučných rozvodov, elektrických prípojok, verejného osvetlenia či priemyselných silnoprúdových rozvodov. Ak nič iné tak treba aspoň doviezť materiál na miesto realizácie, nech je kdekoľvek. Či už v centre mesta, alebo hlboko v horách.

Avia D120-185

Valník + hydraulické rameno HR Amco Veba 808 s2 (1,9t/4m). Pracovný kôš – výškový dosah 14m.

Cena bez DPH
Dopravné náklady 1,2€/km
Práce hydraulickým ramenom 22€/hod
Práca s pracovným košom 22€/hod

Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť. Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou. Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH

Praga V3S M2

Valník s hydraulickou rukou HR Palfinger PK 14060 RC (3,1t/4m). Pracovný kôš – výškový dosah 14m.

Cena bez DPH
Dopravné náklady 2€/km
Dopravné náklady v teréne 25€/hod
Práce hydraulickým ramenom 27€/hod
Práca s pracovným košom 27€/hod

Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť. Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou. Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH.

Praga V3S M1

Trojstranný sklápač + hydraulické rameno Palfinger PK9000 (1,7t/4m) + plošina do ťažkého terénu. Pracovný kôš – výškový dosah 12m.

Cena bez DPH
Dopravné náklady 2€/km
Dopravné náklady v teréne 25€/hod
Práce hydraulickým ramenom 25€/hod
Práca s pracovným košom 25€/hod

Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť. Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou. Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH.

Takeuchi TB219

Pásový minibager Takeuchi TB 219.

Cena bez DPH
Dopravné náklady 1,2€/km
Dopravné náklady v teréne 25€/hod
Podkop 30, 40, 60 zubová lopata 25€/hod
Svahovacia lopata 100 výklopná 25€/hod
Kladivo búracie 70kg  33€/hod

Dopravné náklady sa počítajú z Považskej Bystrice na miesto určenia a späť. Ceny sú uvedené počas pracovnej doby Po-Pi od 7:00 hod do 16:00 hod. Ceny v inom čase alebo cez víkend dohodou. Účtuje sa každá začatá hodina. Ceny sú bez DPH.

REALIZÁCIE DISTRIBUČNÝCH VEDENÍ

Ing. Miroslav Martinka
projektový manažér / stavbyvedúci
0917 991 526, martinka@enerline.sk

REALIZÁCIA VN/NN PRÍPOJOK, NAPOJENIA STROJOV

Bc. Jozef Torda
Projektový manažér / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

PROJEKTY A REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

beres@enerline.sk, projektant@enerline.sk

TRAFOSTANICE, TECHNIKA A DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Bc. Jozef Torda
dispečing / príprava výroby
0905 935 349, torda@enerline.sk

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A PRÍPRAVA STAVIEB

Katarína Tančárová
0917 991 527, tancarova@enerline.sk

TECHNIK - PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVBY

oriesek@enerline.sk

KONTAKT

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
enerline@enerline.sk

POŠTOVÁ ADRESA

Enerline, s.r.o.
P.O.BOX 24/A
017 01 Považská Bystrica

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Enerline, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava

IČO: 46068201
IČ DPH: SK2023205932