Podpera ťažká

1,00 

povrchová ochrana: pozinkované

Hmotnosť: 19,02 kg

zaťaženie: 30kN / 18kN