Dvojstĺpová transformačná stanica

2.970,00  bez DPH

  • Dvojstĺpová transformačná stanica priebežná alebo koncová určená pre vzdušné vedenia do 35 kV, pre osadenie výkonového distribučného transformátora do výkonu 630 kVA na dvojicu stĺpov z prepätého betónu
  • Jej nosná oceľová konštrukcia musí umožniť inštaláciu výzbroje trafostanice a teda vytvoriť úložný a obslužný priestor pre transformátor VN/NN, skriňu SVS pre rozvádzač NN, pre zavesenie poistkového spodku, k uloženiu vývodových a zvodových káblov a ochranných pozinkovaných rúr, k uchyteniu vzdušných a káblových rozvodov a uchyteniu prepojení medzi jednotlivými časťami a prípojmi
  • Súčasťou dodávky je: konzola VN, konzola NN, konzola poistiek VN, konzola pod transformátor, konzola pod skriňu SVS, zvodové/vývodové rúry, držiaky zvodových/vývodových rúr, ochranné čiapky na vývodové/zvodové rúry, upevňovací (strmene) a spojovací materiál.
  • Súčasťou dodavky nie je: železobetónový stožiar, betónový základ, izolátory, prepojovacie vodiče, uzemnenie, zvodové a vývodové káble, poistkové spodky VN, skriňa SVS, rozvádzač NN, stúpačky (rebrík), príslušenstvo pre uzemnenie a pospájanie, transformátor.

Max: 35kV, 630kVA