Jednostĺpová trafostancia

1.870,00  bez DPH

  • Jednostĺpová transformačná stanica priebežná alebo koncová určená pre vzdušné vedenia do 35 kV, pre osadenie výkonového distribučného transformátora do výkonu 400 kVA na stĺp z prepätého betónu.
  • Označenie výrobcu: TRAFOSTANICA 1-STLP. PZ 250,400kVA

Súčasťou dodávky je: konzola VN, konzola NN, konzola poistiek VN, konzola pod transformátor, konzola pod skriňu SVS, zvodové/vývodové rúry, držiaky zvodových/vývodových rúr, ochranné čiapky na vývodové/zvodové rúry, upevňovací (strmene) a spojovací materiál.

Súčasťou dodavky nie je: železobetónový stožiar, betónový základ, izolátory, prepojovacie vodiče, uzemnenie, zvodové a vývodové káble, poistkové spodky VN, skriňa SVS, rozvádzač NN, stúpačky (rebrík), príslušenstvo pre uzemnenie a pospájanie, transformátor.