Konzola ochranná dvojzáves-betónový jednoduchý stĺp

1,00 

Uchytenie holých vodičov VN pomocou dvojitého závesu

Zaťaženie: 5-9 kN

Náterová plocha: 3,95 m2

Hmotnosť: 87,40 kg