Konzola ochranná dvojzáves-betónový jednoduchý stĺp

233,02  bez DPH

  • Pre uchytenie holých vodičov VN pomocou dvojitého závesu (izolátory podperné) na jednoduchých betónových stĺpoch

    Náterová plocha Zaťaženie v osi Zaťaženie vodorovné v smere vedenia Zaťaženie vodorovné kolmo na vedenie Hmotnosť
    3,95 m2 9kN 5kN 8kN 87,40 kg