Konzola ochranná dvojzáves/kotevný betónový jednoduchý stĺp

1,00 

Zaťaženie: 5-9 kN

Náterová plocha: 4,55 m2

Hmotnosť: 96,0 kg