Ochranná konzola dvojzáves/kotevný betónový jednoduchý stĺp

280,07  bez DPH

  • Pre rohové, výstužné, kotevné, event. odbočné dvojité betónové stĺpy s dvojitým závesom VPA
  • Priemer stĺpa 220-250 mm

Náterová plocha Zaťaženie v osi Zaťaženie vodorovné v smere vedenia Zaťaženie vodorovné kolmo na vedenie Hmotnosť
4,55 m2 9kN 5kN 8kN 96,0 kg