Konzola ochranná jednozáves/kotevný betónový jednoduchý stĺp

1,00 

Zaťaženie: 5-9 kN

Náterová plocha: 4,30 m2

Hmotnosť: 80,20 kg