Ochranná konzola jednozáves/kotevný betónový jednoduchý stĺp

219,80  bez DPH

  • Pre rohové, kotevné a odbočné jednoduché betónové stĺpy JB s jednoduchým závesom VPA

Náterová plocha Zaťaženie v osi Zaťaženie vodorovné v smere vedenia Zaťaženie vodorovné kolmo na vedenie Hmotnosť
4,30 m2 9kN 5kN 8kN 80,20 kg