Kladky ANTIBIRD – sada

Poznámka:
Vhodné použiť na rovné trasy a vrcholové stĺpy. Pre uhlové trasy odporúčame použiť závesné kladky

Cena nájmu za sadu ( 3ks)

3€/deň  15€/týždeň
Kaucia: 30€

Poškodenie alebo strata: 79€