Montážna stúpacia lavička na konzolu

Cena nájmu za kus

3€/deň  15€/týždeň
Kaucia: 40€

Poškodenie alebo strata: 115€