Napínacie zariadenie SCS

Typ Priemer vodiča Prierez vodiča Maximálny ťah Hmotnosť
CSC 9 3-9 mm 6-35 mm2 10 kN 0,85 kg
CSC 12 4-12 mm 16-70 mm2 17 kN 1,20 kg
CSC 18 6-18 mm 50-150 mm2 30 kN 1,85 kg

 

Cena nájmu za kus

Typ deň týždeň Kaucia Poškodenie alebo strata
CSC 9 5€ 25€ 40€ 110€
CSC 12 6€ 30€ 50€ 145€
CSC 18 7€ 35€ 60€ 170€