Pákový kladkostroj KRZ

Typ Ťah Dĺžka reťaze Hmotnosť
KRZ 05 500 kg 1,5 m 2,8 kg
KRZ 15 1500 kg 1,5 m 7,0 kg
KRZ 30 3000 kg 1,5 m 11 kg

 

Cena nájmu za kus

Typ deň týždeň Kaucia Poškodenie alebo strata
KRZ 05 6€ 30€ 40€ 120€
KRZ 15 10€ 50€ 50€ 230€
KRZ 30 15€ 75€ 100€ 300€