Závesná káblová / lanová kladka

Cena nájmu za kus

1€/deň  5€/týždeň
Kaucia: 15€

Poškodenie alebo strata: 65€