Závesná káblová / lanová kladka

Cena nájmu za kus

1,5€/deň   7€/týždeň

Kaucia: 18€

Poškodenie alebo strata: 70€