Závesná káblová / lanová kladka

Cena nájmu za kus

1€/deň   5€/týždeň

Kaucia: 15€

Poškodenie alebo strata: 55€