Závesná káblová / lanová kladka

Cena nájmu za kus

2€/deň   10€/týždeň

Kaucia: 25€

Poškodenie alebo strata: 115€